Inclusieve School

                                                                                      boy alone

 

Na evaluatie van de wet Passend Onderwijs door het NRO in opdracht van het Ministerie van OCW bleek het moeilijk concrete aanbevelingen te formuleren. In de verbeteraanpak is ‘inclusiever onderwijs’ een belangrijke opdracht geworden. Echter, hoe kun je inclusiever onderwijs meten en vervolgens realiseren? In dit project ‘De cirkel doorbreken; een inclusieve school’ is in multidisciplinair verband door verschillende universiteiten hiervoor een aanpak ontwikkeld.

 

De Wet Passend Onderwijs, werkt het?


Alle leerlingen hebben recht op onderwijs, en sinds de Wet Passend Onderwijs gaan veel leerlingen vanuit het speciaal onderwijs naar reguliere scholen. Dit is belangrijk, omdat deze wet diversiteit vergroot op reguliere scholen. Meer diversiteit geeft een betere afspiegeling van de samenleving, maar is bovendien een win-win voor alle partijen. Echter, voelen de leerlingen met “special needs” (intensieve ondersteuningsbehoeften) zich welkom en gerespecteerd op hun reguliere school? Worden ze gezien en gehoord als volwaardig lid van de klas? Zolang sociale inclusie niet goed wordt gewaarborgd, gaan leerlingen met special needs met stress naar school en krijgen ze niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit schaadt hun mentale gezondheid, maar ook hun academische ontwikkeling en zorgt voor schooluitval. Zonder goede strategie en een zorgvuldig beleid, komen sociale inclusie, respect en waardering voor diversiteit niet vanzelf.

 

 Social network centrality

  

Ons project, voor wie?

Kortom, hoe goed werkt de Wet Passend Onderwijs?


Binnen het onderwijs zijn drie opdrachten geformuleerd: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. In dit project, gefinancierd door NWO and LDE BOLD Cities, onderzoeken wij de impact van de wet Passend Onderwijs op persoonsvorming en socialisatie. Wij richten ons hierbij momenteel specifiek op leerlingen met autisme (cluster 4) en gehoorverlies (cluster 2), maar onze bevindingen en aanbevelingen gelden ook voor andere groepen.

 

Hoe inclusief zijn scholen?


Voor Corona volgden 7% van de leerplichtige kinderen / jongeren met autisme helemaal geen onderwijs (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Is die wet Passend Onderwijs dan niet voor hen? Uit ons onderzoek blijkt dat veel leerlingen met autisme die nog wel naar school gaan, zich op zondag avond al zorgen maken over de volgende dag als ze weer naar school moeten. Ze bedenken strategieën om de schooldag met zo min mogelijk stress door te komen. Deze bron van stress zijn niet de lessen zelf, maar wel alles daaromheen: de drukke kantine waar geen zitplaats is, er nooit bij horen, geen plek om even bij te komen; kortom, je niet welkom voelen op school.


Twee blogs relevant hier (Klik op de foto om te lezen)

    Blog button1         Blog button2

 

Samenwerking

BOLD CitiesBOLD CitiesLIACS logo    Screenshot 2021 03 30 at 21.50.10   Screenshot 2021 03 30 at 21.53.10


In ons multidisciplinaire project, werken psychologie, kinderpsychiatrie, computer science, architectuur, en bestuurskunde samen. Lees hier meer over de samenwerking.

Door deze nauwe samenwerking:

  • maken wij meetbaar hoe goed de Wet Passend Onderwijs werkt “op het schoolplein”, omdat wij zowel bij op basisscholen als middelbare scholen met sensoren meten hoe sociale netwerken buiten de lesuren om, zich vormen en ontwikkelen (zie belang hiervan in blog “Weak and strong ties”). Hiermee kunnen wij ook zien waar die ene leerling met autisme staat in de groep; is hij/zij veel alleen, of hoort wel bij een groep, maar altijd in de periferie? Wij koppelen deze data aan een aantal anderen metingen, zoals de populariteit van leerlingen in een klas en de “sense of belonging” (zich thuisvoelen) van de leerling met autisme.


  • brengen wij in kaart samen met de doelgroep zelf, welke factoren hierbij een rol spelen en verbeterd kunnen worden - maar ook hoe deze onderling samenhangen, zodat niet per niveau een aanpassing wordt gemaakt, maar geïntegreerd op alle niveaus om de leerling heen (zie ook video hieronder). Deelvragen zijn:

    1. Hoe is de akoestiek op een plein of in een kantine, voelt de indeling veilig? Hoe kunnen deze ruimtes worden verbeterd, zodat ook leerlingen met autisme of gehoorverlies deel kunnen nemen aan activiteiten of gesprekken met klasgenoten?

    2. Hoe flexibel en variabel zijn sociale netwerken in een school / klas? Waar bevinden de leerlingen met special needs zich? Verbetert dit na implementatie van aanpassingen?

    3. Hoe sluit de cultuur in een klas daarop aan? Hoe kan deze worden verbeterd?

    4. Vanuit bestuurlijk perspectief: Wat zijn structurele elementen die innovatie in de context van inclusief onderwijs mogelijk maken of belemmeren? Doel hierbij is om structurele problemen te identificeren die verwarring veroorzaken voor scholen bij het implementeren van maatregelen voor individuele leerlingen.

 

Video over dit project

Schoolplein Project Video Introduction still

 

teenager long