View

Info voor ouders

Info for schools/parents in Dutch

Het schoolplein is de plek om met andere kinderen te spelen, maar niet alle leerlingen voelen zich welkom of geaccepteerd op hun schoolplein. Hoe kunnen we dit veranderen? Wij willen met dit onderzoek kijken hoe we schoolpleinen kunnen verbeteren. In dit onderzoek willen we aanbevelingen en oplossingen ontwikkelen die scholen kunnen gebruiken voor hun eigen schoolplein.

Tijdens het onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten, observaties, en omgevingssensoren om beter te begrijpen wat kinderen doen en nodig hebben tijdens de pauzes, en hoe we het schoolplein kunnen verbeteren. In de bijbehorende informatiebrief kunt u meer lezen over het onderzoek en uw rechten voor deelname aan het onderzoek.

Hoe ziet dit onderzoek er uit?

Wij vragen aan ouders of hun kinderen mee mogen doen aan dit onderzoek. We willen het schoolplein bestuderen, niet de individuele kinderen. 

Wij nemen eerst schriftelijke vragenlijsten af over de schoolomgeving bij leerlingen en leerkrachten. Sommige leerlingen kunnen optioneel deelnemen aan individuele interviews met één van onze onderzoekers, over hun persoonlijke ervaringen op school en oplossingen voor eventuele problemen.

Daarnaast observeren wij 2 dagen lang bewegingen van leerlingen op het schoolplein met sensoren, een nieuwe techniek die vergelijkbaar is met GPS. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld zien welke plekken op het schoolplein het meest gebruikt worden in de pauzes en hoe groot de groepen zijn waarin leerlingen samen zijn. We zetten deze techniek in om beter te kunnen begrijpen wat leerlingen nodig hebben op het schoolplein, hoe aanpassingen in het design bijvoorbeeld kan zorgen dat alle kinderen mee kunnen en willen doen.

Korte uitleg over dit project in een video

Betrokken onderzoekers 

Psychologie - Carolien Rieffe, Ida van Kampen, Yung-Ting Tsou, Marije Brouwer, Adva Eichengreen

Computer Science - Maedeh Nasri, Mitra Baratchi

Architectuur - Alexander Koutamanis

Samenwerkingsverband: Ellen Starke (Amsterdam)