View

Info voor scholen

Sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Ieder kind verdient hierdoor evenveel aandacht, wat voor veel scholen een grote uitdaging vormt. Zeker nu veel kinderen vanuit het speciaal onderwijs doorstromen naar reguliere scholen. Bijvoorbeeld voor autistische kinderen is de school vaak minder uitnodigend en de toegang tot andere klasgenoten beperkt.

Hoe creëren scholen een veilige omgeving?

Het creëren van een veilige omgeving voor ieder kind is meer dan beter onderwijs alleen: daarom onderzoeken wij ook de fysieke omgeving – het schoolgebouw en het schoolplein – en de sociale cultuur onder de kinderen. Door onderzoek te doen naar deze onderdelen willen wij scholen nieuwe inzichten bieden om een fijnere,  veiligere school te creëren waar ieder kind zich kan ontwikkelen, anderen kan ontmoeten en vooral graag aanwezig wil zijn.

Best practices

Natuurlijk is er ook al veel kennis aanwezig op scholen. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld al interventies uitgevoerd die een enorme positieve impact hebben op het zich thuis voelen van verschillende groepen leerlingen. In dit project willen we deze kennis bundelen, en een inventarisatie maken van “best practices”.

Hoe ziet dit onderzoek er uit? 

Wij nemen eerst schriftelijke vragenlijsten af over de schoolomgeving bij leerlingen en leerkrachten. Sommige leerlingen kunnen optioneel deelnemen aan individuele interviews met één van onze onderzoekers, over hun persoonlijke ervaringen op school en oplossingen voor eventuele problemen.

Daarnaast observeren wij 2 dagen lang bewegingen van leerlingen op het schoolplein met sensoren, een nieuwe techniek die vergelijkbaar is met GPS. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld zien welke plekken op het schoolplein het meest gebruikt worden in de pauzes en hoe groot de groepen zijn waarin leerlingen samen zijn. We zetten deze techniek in om beter te kunnen begrijpen wat leerlingen nodig hebben op het schoolplein, hoe aanpassingen in het design bijvoorbeeld kan zorgen dat alle kinderen mee kunnen en willen doen.

korte uitleg over dit onderzoek in een video

Betrokken onderzoekers 

Psychologie - Carolien Rieffe, Ida van Kampen, Yung-Ting Tsou, Marije Brouwer, Adva Eichengreen

Computer Science - Maedeh Nasri, Mitra Baratchi

Architectuur - Alexander Koutamanis

Samenwerkingsverband: Ellen Starke (Amsterdam)