View

Je thuis voelen op de middelbare school?

Info for schools/parents in Dutch

Elke leerling zou zich welkom en gehoord moeten voelen op zijn/haar school. Echter, in het reguliere onderwijs geldt dat lang niet voor iedereen. Helaas zijn er veel redenen waardoor sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs zich buitengesloten voelen. Sommigen vinden niet goed aansluiting bij de andere leerlingen in de klas, anderen worden genegeerd of soms opzettelijk gepest. Veel van deze leerlingen gaan eigenlijk liever gewoon niet naar school. Wat kunnen we hieraan doen?

Focus op de omgeving

Op dit moment zijn we vooral bezig om te kijken naar de omgeving: Hoe is de akoestiek op het schoolplein of in het gebouw? Hoe druk zijn de gangen? Voor bijvoorbeeld jongeren met autisme of gehoorverlies kunnen dat factoren zijn waardoor ze niet mee kunnen doen met anderen, gewoon omdat er te veel lawaai is. Of het is allemaal te druk. Zijn er plekken om even rustig te chillen, zodat je daarna weer okay bent?

Focusgroepen

Om beter inzicht te krijgen in wat er precies speelt op scholen werken we met focus groepen. Daarin kunnen jongeren zelf vertellen hoe zij het ervaren, wat er beter kan op hun school, waar ze tegenaan lopen als het gaat om socialiseren met de anderen, en welke oplossingen zij zien. 

En hoe zorgen we voor verandering?

We proberen op verschillende manieren ook dat er iets gebeurt natuurlijk met de uitkomsten van ons onderzoek. Bijvoorbeeld, Carolien zit in de adviesraad van Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO), waarin leerlingen uit het speciaal onderwijs zijn vertegenwoordigd. Door de LBVSO was Carolien uitgenodigd om uitkomsten van ons onderzoek te delen met de Minister van Onderwijs (link article).

Onderzoekers op dit project

Carolien Rieffe, Kexin Liu, Claudia Libbi (Leiden Universiteit), Robert Vermeiren (LUMC), Els Blijd-Hoogewys, Salima Kamp, Floor (INTER-PSY) 

Ellen Starke (Samenwerkingsverband Amsterdam), Marije Brouwer (Samenwerkingsverband Almelo)

Ook architectuur doet mee aan dit project: Alexander Koutamanis, TU Delft

Publicatie over autisme-vriendelijke architectuur

Rieffe,C., & Koutamanis, A. (in press). Een autisme-vriendelijkeschool; architectuur als eerste stap. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.