View
Inclusieve School

Inclusieve School

Info for schools/parents in Dutch
5 min read

De Cirkel Doorbreken

Een belangrijk doel in het onderwijs is dat alle leerlingen zich welkom en gehoord voelen op hun school. Toch blijft de vraag of dit lukt. Worden ook leerlingen met speciale behoeften gezien als gelijkwaardig en kunnen zij overal meedoen? Is het schoolplein of het schoolgebouw wel geschikt voor iedereen? Bijvoorbeeld, is de akoestiek okay voor een leerling met gehoorverlies? Dergelijke vragen over gelijkwaardige deelname voor alle leerlingen worden onderzocht in dit onderzoeksproject.

Hoe inclusief zijn scholen?

Uit ons onderzoek blijkt dat veel autistische leerlingen zich op zondagavond al zorgen maken over de volgende dag als ze weer naar school moeten. Ze bedenken strategieën om de schooldag met zo min mogelijk stress door te komen.Deze bron van stress zijn niet per se de lessen zelf, maar wel alles daaromheen: de drukke kantine waar geen zitplaats is, er niet bij horen, geen plek om even bij te komen. Aanpassingen in de architectuur en fysieke ruimte kunnen een groot verschil maken (lees onze publicatie "Autisme Vriendelijke Architectuur"), maar ook de sociale omgeving en het beleid van een school zijn belangrijke factoren om je welkom en gehoord te voelen op jouw school.

Met een onderzoek vanuit verschillende vakgebieden middels een nauwe samenwerking tussen verschillende universiteiten en onderzoeksorganisaties, streven wij ernaar een inclusieve school te creëren op verschillende niveaus, bekeken door onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden - psychologie, kinderpsychiatrie, computer science, architectuur, en bestuurskunde.

Dit project is een samenwerking tussen onderstaande partijen:

In de media

Lees een interview met 2 (oud) leerlingen met autisme over eenzaamheid op school

Lees over onze nieuwe onderzoekssubsidie om eenzaamheid en mentale gezondheid op middelbare scholen te onderzoeken

Lees een nieuwsbericht over onze interventie studie, waaruit blijkt "the rich get richer". Op basis van dit onderzoek zijn we bezig om nieuwe interventies te ontwikkelen die ook positief werken voor de meer kwetsbare leerlingen.

Lees een nieuwsbericht over dit onderzoek, in gesprek met de Minister van Onderwijs

Lees een nieuwsbericht over hoe we jongeren met autisme betrekken in ons onderzoek

Video

Zie hier een video over ons project met meer uitleg

Doe mee

schoolplein2022@gmail.com 

Key publicaties in het Nederlands

  • Rieffe, C., Kamp, S., Pentinga, J., Becker, M., van Klaveren, L., & Blijd-Hoogewys, E. (2021). Sociale inclusie en ASS op middelbare scholen, wat is er nodig? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 20(3), 51-59.
  • Rieffe, C., & Koutamanis, A. (2023). Een autisme-vriendelijke school; Architectuur als eerste stap. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme,22(4), 29-39.